Relación de puestos de confianza y salarios

Udalbatzaren soldata-taula 2019-2023 agintaldia Kargua Arduraldi Erregimena Ordainsari garbia ...

Compatibilidad cargos con actividades privadas e indemnizaciones

Karguen eta jarduera pribatuen arteko bateragarritasuna eta kalte-ordainak BATERAGARRITASUNA   INTERESADO CARGO...

Pleno municipal

Udalbatzaren Osoko Bilkura Zinegotzi guztiek osatua eta Alkatearen presidentetzapean, Udalaren jarduera ildoak ezartzen ditu eta gairik...

Otros organismos con participación municipal

Udal partaidetza duten beste erakunde batzuk Leioak udal ordezkaritza dauka honako erakunde hauetan: Bilboko Portua eta Itsasadarra Titularra : Iban...

Comisiones informativas

Informazio Batzordeak kide anitzeko organo osagarria dira, eta beren helburua da Udalbtzat edo Tokiko Gobernu Batzordearen erabakipean dauden gaiak aztertu, informatu...

CESPECIAL:CUENTAS

KONTUEN BATZORDE BEREZIA Asteartea 08:00etatik a 11:00arte Mahaiburua Batzordeak Idazkaria

CI:TERRITORIO

LURRALDETASUNAREN INFORMAZIO BATZORDEA Asteartea 08:00etatik a 11:00arte Lurraldetasunaren Informazio Batzordeak hurrengo arloak hartzen ditu barne: Hirigintza ...

CI:CIUDADANIA

HERRITARTASUNAREN INFORMAZIO BATZORDEA Asteartea 08:00etatik a 11:00arte Herritartasunaren Informazio Batzordeak hurrengo arloak barne hartzen ditu: Gizarte...

CI:ORGANIZACION

ANTOLAKUNTZA INFORMAZIO BATZORDEA Asteartea 08:00etatik a 11:00arte Antolakuntza Informazio Batzordeak hurrengo arloak barne hartzen ditu: Idazkaritza Gobernu...

ModificacionOF2019

Modificación Ordenanzas Fiscales 17-07-2019 | Fiscales 2019 ...

Euskararen Erakundearen Kontseilu Artezkariko kideak

Euskararen Erakundearen Kontseilu Artezkariko kideak Mahaiburua Titularra: Arantxa Díaz de Jungitu Tudanka ...