Ordenanza fiscal:09 2020

09.- KUDEAKETA, BILKETA ETA IKUSKARITZAREN UDAL ORDENANTZA 17-02-2020 | Fiscales 2020 ...

Ordenanza fiscal:08 2020

08.- HORNIDURA ZERBITZUAK USTIATZEN DITUZTEN ENPRESEK UDALERRIKO BIDE PUBLIKOETAKO LURZORUAREN, ZORUPEAREN ETA HEGALDURAREN BAKARREKO ERABILEREAGATIK EDO APROBETXAMENDU...

Ordenanza fiscal: 07 2020

07.- UDAL JABARI PUBLIKOAREN ERABILERA PRIBATIBO EDO PROBETXAMENDU BEREZIAGATIK ORDAINDU BEHARREKO TASAK AREAUTZEN DITUEN ORDENANTZA 17-02-2020...

Ordenanza fiscal:06.22 2020

06.22.- GARRAIO PUBLIKO KOLEKTIBOA ARAUTZEN DUEN TASA 17-02-2020 | Fiscales 2020 ...

Ordenanza fiscal:06.21 2020

06.21.- ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA ZERBITZUA EMATEAGATIKO TASA 17-02-2020 | Fiscales 2020 ...

Ordenanza fiscal:06.20 2020

06.20.- TGIZARTE-LARRIALDI EGOERETARAKO ABEGI ETXEAK ERABILTZEKO ARAUTZEN DUEN TASA 17-02-2020 ...

Ordenanza fiscal:06.19 2019

06.19.- KONTROLIK GABEKO GANADUA BILTZEAGATIKO TASA 17-02-2020 | Fiscales 2020 ...

Ordenanza fiscal:06.18 2020

06.18.- IRAKASKUNTZA BEREZIENGATIKO TASA 17-02-2020 | Fiscales 2020 ...

Ordenanza fiscal:06.17 2020

06.17.- ANIMALIAK BILTZEKO ZERBITZUA ETA TXAKURREN ZERBITZUA EMATEAGATIKO TASA 17-02-2020 | ...

Ordenanza fiscal:06.16 2020

06.16.- ARTAZA JAUREGIAN EZKONTZA ZIBILAK EGITEAGATIKO ZERBITZUGINTZAREN TASA 17-02-2020 | ...

Ordenanza fiscal:06.15 2020

06.15.- EUSKARA ZERBITZUGINTZAGATIKO TASA 17-02-2020 | Fiscales 2020 ...

Ordenanza fiscal:06.14 2019

06.14.- KULTURA ETA GAZTERIA ZERBITZUGINTZAGATIKO TASA 17-02-2020 | Fiscales 2020 ...

Ordenanza fiscal:06.13 2020

06.13.- UR HARTUNEAREN KONEXIOA EGITEKO ZERBITZUAREN TASA 17-02-2020 | Fiscales 2020 ...

Ordenanza fiscal:conservatorio 2020

06.12.- LEIOAKO UDALAREN MUSIKA KONTSERBATORIOKO ZERBITZUA ERABILTZEAGATIKO TASA 17-02-2020 | ...

Ordenanza fiscal:06.11 2019

06.11.- UDAL KIROL INSTALAZIOAK ERABILTZEAGATIKO TASA 17-02-2020 | Fiscales 2020 ...