Compatibilidad cargos con actividades privadas e indemnizaciones

Karguen eta jarduera pribatuen arteko bateragarritasuna eta kalte-ordainak BATERAGARRITASUNA   INTERESADO CARGO...

Pleno municipal

Udalbatzaren Osoko Bilkura Zinegotzi guztiek osatua eta Alkatearen presidentetzapean, Udalaren jarduera ildoak ezartzen ditu eta gairik...

Relación de puestos de confianza y salarios

Udalbatzaren soldata-taula 2015-2019 agintaldia Kargua Arduraldi Erregimena Ordainsari garbia ...

Otros organismos con participación municipal

Udal partaidetza duten beste erakunde batzuk Leioak udal ordezkaritza dauka honako erakunde hauetan: Bilboko Portua eta Itsasadarra Titularra : Iban...

Comisiones informativas

Informazio Batzordeak kide anitzeko organo osagarria dira, eta beren helburua da Udalbtzat edo Tokiko Gobernu Batzordearen erabakipean dauden gaiak aztertu, informatu...

CESPECIAL:CUENTAS

KONTUEN BATZORDE BEREZIA Asteartea 08:00etatik a 11:00arte Mahaiburua Batzordeak Idazkaria

CI:TERRITORIO

LURRALDETASUNAREN INFORMAZIO BATZORDEA Asteartea 08:00etatik a 11:00arte Lurraldetasunaren Informazio Batzordeak hurrengo arloak hartzen ditu barne: Hirigintza ...

CI:CIUDADANIA

HERRITARTASUNAREN INFORMAZIO BATZORDEA Asteartea 08:00etatik a 11:00arte Herritartasunaren Informazio Batzordeak hurrengo arloak barne hartzen ditu: Gizarte...

CI:ORGANIZACION

ANTOLAKUNTZA INFORMAZIO BATZORDEA Asteartea 08:00etatik a 11:00arte Antolakuntza Informazio Batzordeak hurrengo arloak barne hartzen ditu: Idazkaritza Gobernu...

ModificacionOF2019

Modificación Ordenanzas Fiscales 17-07-2019 | Fiscales 2019 ...

Euskararen Erakundearen Kontseilu Artezkariko kideak

Euskararen Erakundearen Kontseilu Artezkariko kideak Mahaiburua Titularra: Arantxa Díaz de Jungitu Tudanka ...

FUNDACION PUBLICA SOINU ATADIA

Soinu Atadia Fundazioko Kontseilu Artezkariaren kideak Mahaiburua Titularra: Mari Carmen Urbieta González (Alkatea) ...

Contratos menores

En cumplimiento de lo establecido por el art. 63.4 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, se publica la presente relación de contratos menores adjudicados...