CPP:OF:SERVICIOS:SOCIALES

GIZARTE ZERBITZUAK EMATEAGATIKO TASA ARAUTUKO DUEN ZERGA ORDENANTZAREN ALDEZ AURREKO GALDEKETA PUBLIKOA Kontu-hartzailetzako Administrazio Orokorreko...

esquema estudios de detalle EUS

HIRIGINTZAKO ANTOLAMENDUAREN PLANGINTZA, KUDEAKETA ETA EXEKUZIOAREN ERREGISTROA: XEHETASUN AZTERKETAK XEHETASUN AZTERKETAK ...

esquema planes parciales EUSK

HIRIGINTZAKO ANTOLAMENDUAREN PLANGINTZA, KUDEAKETA ETA EXEKUZIOAREN ERREGISTROA: PLAN PARTZIALAK PLAN PARTZIALAK ZENBAKETA TITULUA BEHIN...

Normativa municipal. Ordenanzas

Ordenantza Orokorrak:   1.- DIRU-LAGUNTZEI BURUZKO ORDENANTZA OROKORRA BEHIN BETIKO ONARTZEA 2.- ZIBISMOAREN ORDENANTZA, BIDE PUBLIKOA NOLA ERABILI...

Relación de puestos de confianza y salarios

Udalbatzaren soldata-taula 2019-2023 agintaldia Kargua Arduraldi Erregimena Ordainsari garbia ...

Compatibilidad cargos con actividades privadas e indemnizaciones

Karguen eta jarduera pribatuen arteko bateragarritasuna eta kalte-ordainak BATERAGARRITASUNA   INTERESADO CARGO...

Pleno municipal

Udalbatzaren Osoko Bilkura Zinegotzi guztiek osatua eta Alkatearen presidentetzapean, Udalaren jarduera ildoak ezartzen ditu eta gairik...

Otros organismos con participación municipal

Udal partaidetza duten beste erakunde batzuk Leioak udal ordezkaritza dauka honako erakunde hauetan: Bilboko Portua eta Itsasadarra Titularra : Iban...