Otros organismos con participación municipal

Udal partaidetza duten beste erakunde batzuk Leioak udal ordezkaritza dauka honako erakunde hauetan: Bilboko Portua eta Itsasadarra Titularra : Iban...

Euskararen Erakundearen Kontseilu Artezkariko kideak

Euskararen Erakundearen Kontseilu Artezkariko kideak Mahaiburua Titularra: Arantxa Díaz de Jungitu Tudanka ...

FUNDACION PUBLICA SOINU ATADIA

Soinu Atadia Fundazioko Kontseilu Artezkariaren kideak Mahaiburua Titularra: Mari Carmen Urbieta González (Alkatea) ...

Contratos menores

En cumplimiento de lo establecido por el art. 63.4 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, se publica la presente relación de contratos menores adjudicados...

CESPECIAL:CUENTAS

KONTUEN BATZORDE BEREZIA Asteartea 08:00etatik a 11:00arte Mahaiburua Batzordeak Idazkaria

CI:TERRITORIO

LURRALDETASUNAREN INFORMAZIO BATZORDEA Asteartea 08:00etatik a 11:00arte Lurraldetasunaren Informazio Batzordeak hurrengo arloak hartzen ditu barne: Hirigintza ...

CI:CIUDADANIA

HERRITARTASUNAREN INFORMAZIO BATZORDEA Asteartea 08:00etatik a 11:00arte Herritartasunaren Informazio Batzordeak hurrengo arloak barne hartzen ditu: Gizarte...

CI:ORGANIZACION

ANTOLAKUNTZA INFORMAZIO BATZORDEA Asteartea 08:00etatik a 11:00arte Antolakuntza Informazio Batzordeak hurrengo arloak barne hartzen ditu: Idazkaritza Gobernu...

Comisiones informativas

Informazio Batzordeak kide anitzeko organo osagarria dira, eta beren helburua da Udalbtzat edo Tokiko Gobernu Batzordearen erabakipean dauden gaiak aztertu, informatu...

CONVOCATORIAS SUBVENCIONES 2019EUSK

2019.KO DIRU-LAGUNTZEN DEIALDIAK Zk. XEDEA OINARRIAK ESKARIA HASIERA DATA AMAIERA DATA ...

Junta de Portavoces

Bozeramaileen Batzordea Leioako Udal Araudi Organikoak eta Herri Partaidetzakoak (UAO) 7 artikuluan ezartzen du organo osagarri gisa Bozeramaileen...

Compatibilidad cargos con actividades privadas e indemnizaciones

Karguen eta jarduera pribatuen arteko bateragarritasuna eta kalte-ordainak Ez dago bateragarritasuna eskatu duen zinegotzirik. Ez du jaso kargurik...