Urriaren 1eko 39/2015 Legeak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearenak, 133 zk. artikuluan ezartzen du arau orokor gisa udal araudiaren onarpen prozeduran, herritarrentzako entzunaldiko epe bat gauzatzeko betebeharra arauak pertsonen eskubide eta interes zilegietan eragina duenean, eta bestelako pertsonek edo erakundeek egin litzakeen ekarpen osagarri guztiak biltzea ere.

Apirilaren 2ko 7/1985 Legeak, Toki Araubidearen Oinarriak Arautzen dituenak, 49 zk. artikuluan ezartzen du, halaber, gutxienez hogeita hamar eguneko jendaurreko informazioko eta entzunaldiko epe bat interesatuentzat erreklamazioak eta iradokizunak aurkezteko, ordenantzen hasierako onespenaren ondoren.

Aldi honetan parte hartzeko, Leioako Udalak herritarren eskura jartzen du udal izapideen gidaliburuan hurrengo fitxa: https://leioahurbil.leioa.net/fitxak/1.9

Gauzatzen diren galdeketa desberdinetan parte hartzeko epea 30 egun baliodunekoa izango da Bizkaiko Aldizkari Ofizialean iragarkia argitaratzen den unetik.

Etxeko indarkeriaren biktima diren emakumeentzako abegi-etxeei eta larrialdi-egoetarako etxeei buruzko araudia

Araudia Espediente Iragarkia Web-orrian argitaratze data Epe bukaera data
Araudia Osoko Bilkuraren onespena 3.zk.- 2018/04/26   2018.04.30  

 

Etxez etxeko laguntza zerbitzuerako araudi aldaketaren hasierako onespena

Araudia Espediente Iragarkia Web orrian argitatatze data Epe bukaera data
Etxez etxeko laguntza zerbitzurako araudia Osoko Bilkuraren onespena 2-2018/03/22 BAO 2018.04.05 2018.04.09 2018.05.18