Udalbatzaren Osoko Bilkura

Zinegotzi guztiek osatua eta Alkatearen presidentetzapean, Udalaren jarduera ildoak ezartzen ditu eta gairik garrantzitsuenei buruzko erabakiak hartzen ditu. Osatze, planifikazio, arautze eta funtzio betearazlearen fiskalizazio lanak burutzen ditu.

Udalbatzaren Osoko Bilkurak, hauteskunde legearen arabera osatu ondoren, honako funtzio hauek ditu:
a) Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/85 Legeak ematen dizkionak; apirilaren 18ko 781/1986 Legegintzazko Errege Dekretuz onartuta dagoen aurreko Legeko testu bateginekoak; eta Tokiko Araubidean, onartuta dauden gainerako Lege eta Araubideek ematen dizkiotenak.
b) Sektoreetako gainerako Lege eta Arauek ematen dizkiotenak.
c) Udal Araudi Organikoak ematen dizkionak.

Bilkuren erregimena

Bilkurak publikoak dira eta hiru mota daude:

  • Ohikoak: hilean behin egiten dira, hileko azken ostegunean, 8:30etan, jaieguna ez bada edo Alkate Udalburuak, behar izanez gero, ez badu arrazoirik ikusten data aldatzeko. Abuztuan ez dago bilkurarik, eta baliogabea da, baita ere, Udalaren gainerako kide anitzeko organoen kasuan.
  • Ezohikoak: Udalbatzaren Osoko Bilkurak egingo dira Alkateak hala erabakitzen duenean, edo bestela, Udalbatzaren kideen legezko kopurutik, gutxienez, laurdenak erabakitzen duenean. Zinegotzi batek ere ezin izango du urtero hiru bilera baino gehiago eskatu (urte naturala, kargua hartzen duen egunetik zenbatzen hasita).
    Ezohiko bilkura izango da, baita ere, eratze bilkuraren ondorengo 30 eguneko epearen barruan deitu eta batu behar den osoko bilkura. Bilkura horren helburuak izango dira Osoko Bilkuren aldizkakotasunaz eta ordutegiaz; Informazio Batzordeak sortu eta osatzeaz; eta Osoko Bilkuraren eskumena diren kide anitzeko organoetarako, udalbatzaren kideen artean, ordezkariak izendatzeaz erabakia hartzea; eta Alkatearen ebazpenak ezagutzea gai hauen gainean: Alkateordeen izendapena, Gobernu Batzordearen osaera, informazio batzordeen presidenteak eta eskuordetzeak.
    Ezohiko bilerak izango dira, baita ere, zinegotziek Alkatearen aurka aurkez dezaketen zentsura-mozioa tramitatu eta horren inguruan botoak ematea xede dutenak. Hori guztia, Hauteskundeen Araubide Orokorrari buruzko 5/85 Legearen 197. artikulua aplikatuta, 8/99 Legeak eman zion idazkeraren arabera.
  • Premiazko ezohikoak: Ezohiko bilerak urgentziaz egin daitezke, aztertu beharreko gaia edo gaiak premiazkoak izateagatik, Alkateak ezin duenean ezohiko bilerarako deialdia egin bi egun baliodunen aurrerapenez. Aurrerapen hori ezartzen du, hain zuzen ere, apirilaren 2ko 7/85 Legearen 46.2.b) artikuluak.
color EAJ-PNV
color EH BILDU
color PSE-EE (PSOE)
color ELKARREKIN LEIOA-PODEMOS/EZKER ANITZA-IU/EQUO Berdeak
color PP
Mikel Abascal Somocueto
Mikel Abascal Somocueto

Mikel Abascal Somocueto

Euzko Abertzaleak
Arantza Díaz de Jungitu Tudanka
Arantza Díaz de Jungitu Tudanka

Arantza Díaz de Jungitu Tudanka

Euzko Abertzaleak
Ugaitz Zabala Gomez
Ugaitz Zabala Gomez

Ugaitz Zabala Gomez

Euzko Abertzaleak
Iban Rodriguez Etxebarria
Iban Rodriguez Etxebarria

Iban Rodriguez Etxebarria

Euzko Abertzaleak
Estibaliz Bilbao Larrondo
Estibaliz Bilbao Larrondo

Estibaliz Bilbao Larrondo

Euzko Abertzaleak
Xabier Losantos Omar
Xabier Losantos Omar

Xabier Losantos Omar

Euzko Abertzaleak
Marta Alvarez Oiarbide
Marta Alvarez Oiarbide

Marta Alvarez Oiarbide

Euzko Abertzaleak
Luis Miguel Lapeña Moreno
Luis Miguel Lapeña Moreno

Luis Miguel Lapeña Moreno

ELKARREKIN PODEMOS-ESNATU LEIOA (Podemos, Ezker Anitza-IU, EQUO Berdeak)
Mª Dolores Lozano Muñoz
Mª Dolores Lozano Muñoz

Mª Dolores Lozano Muñoz

ELKARREKIN PODEMOS-ESNATU LEIOA (Podemos, Ezker Anitza-IU, EQUO Berdeak)
José Ignacio Vicente Martínez
José Ignacio Vicente Martínez

José Ignacio Vicente Martínez

ELKARREKIN PODEMOS-ESNATU LEIOA (Podemos, Ezker Anitza-IU, EQUO Berdeak)
Jokin Ugarte Egurrola
Jokin Ugarte Egurrola

Jokin Ugarte Egurrola

EH-Bildu Leioa
Mª Jose Peleteiro Ramos
Mª Jose Peleteiro Ramos

Mª Jose Peleteiro Ramos

EH-Bildu Leioa
Asier Izquierdo Aguilera
Asier Izquierdo Aguilera

Asier Izquierdo Aguilera

EH-Bildu Leioa
Imagen de Eguzkiñe Agirre Velasco
Imagen de Eguzkiñe Agirre Velasco

Eguzkiñe Agirre Velasco

EH-Bildu Leioa
Fco. Javier Atxa Arrizabalaga
Fco. Javier Atxa Arrizabalaga

Fco. Javier Atxa Arrizabalaga

Euzko Abertzaleak
Julen Capetillo Aranburu
Julen Capetillo Aranburu

Julen Capetillo Aranburu

Euzko Abertzaleak
Juan Carlos Martinez Llamazares
Juan Carlos Martinez Llamazares

Juan Carlos Martinez Llamazares

Euskal Sozialistak
Enara Diez Oyarzun
Enara Diez Oyarzun

Enara Diez Oyarzun

Euskal Sozialistak
Pedro Arceredillo Buruaga
Pedro Arceredillo Buruaga

Pedro Arceredillo Buruaga

Euskal Sozialistak
Maria Teresa Alvaro Gómez del Pulgar
Maria Teresa Alvaro Gómez del Pulgar

Maria Teresa Alvaro Gómez del Pulgar

Euskal Sozialistak
Jazael Martinez Esteban
Jazael Martinez Esteban

Jazael Martinez Esteban

Leioako Talde Popularra

Harremanetarako datuak

Helbide elektronikoa:

jamartinez@leioa.net