Udalbatzaren soldata-taula 2015-2019 agintaldia
Kargua Arduraldi Erregimena Ordainsari garbia
Alkatea Erabatekoa 67.082,02 €
Lehen alkateorde eta bozeramailea Erabatekoa 57.023,96 €
Bigarren alkateordea Erabatekoa 57.023,96 €
Hirugarren alkateordea Erabatekoa 57.023,96 €

 

Talde politikoentzako diru-kopurua
Kontzeptua Zenbatekoa
Diru-kopuru finkoa / hilean 625,00€
Zinegotzi bakoitzeko diru-kopurua/hilean 195,00€

 

Kalte-ordainak eta udalbatzako kideen bertaratzeak 
Informazio batzorde eta kide anitzeko organoetara joatea  Zenbatekoa
Alkateordea 73,44 €
Batzordearen presidentea eta zinegotzi ordezkaria 58,75 €
Zinegotzia 36,72 €

 

Osoko Bilkuretara joatea Zenbatekoa
Ohiko Bilkura 367,23 €
Ezohiko Bilkura 73,44 €

 

*OHARRA: Arduraldia duten zinegotziek ez dute bestelako dietarik kobratzen.