CONVOCATORIAS SUBVENCIONES 2018EUSK

2018.KO DIRU-LAGUNTZEN DEIALDIAK Zk. XEDEA OINARRIAK ESKARIA HASIERA DATA AMAIERA DATA ...

CONVOCATORIAS SUBVENCIONES 2019EUSK

2019.KO DIRU-LAGUNTZEN DEIALDIAK Zk. XEDEA OINARRIAK ESKARIA HASIERA DATA AMAIERA DATA ...

Ordenanza fiscal:06.21 2019

06.21.- ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA ZERBITZUA EMATEAGATIKO TASA 07-01-2019 | Fiscales 2019 ...

Ordenanza fiscal:IBI19

01.- ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA FISKALA 21-12-2018 | Fiscales...

Ordenanza fiscal:06.14 2019

06.14.- KULTURA ETA GAZTERIA ZERBITZUGINTZAGATIKO TASA 07-01-2019 | Fiscales 2019 ...

Expedientes Urbanisticos en TramitaciónEUSK

TÍTULO Nº EXPEDIENTE PUBLICACIONES PLAZO ALEGACIONES DOCUMENTACIÓN APROBACION...

Ordenanza fiscal:09 2019

09.- KUDEAKETA, BILKETA ETA IKUSKARITZAREN UDAL ORDENANTZA 08-01-2019 | Fiscales 2019 ...

Ordenanza fiscal:08 2019

08.- HORNIDURA ZERBITZUAK USTIATZEN DITUZTEN ENPRESEK UDALERRIKO BIDE PUBLIKOETAKO LURZORUAREN, ZORUPEAREN ETA HEGALDURAREN BAKARREKO ERABILEREAGATIK EDO APROBETXAMENDU...

Ordenanza fiscal: 07 2019

07.- UDAL JABARI PUBLIKOAREN ERABILERA PRIBATIBO EDO PROBETXAMENDU BEREZIAGATIK ORDAINDU BEHARREKO TASAK AREAUTZEN DITUEN ORDENANTZA 08-01-2019...

Ordenanza fiscal:06.22 2019

06.22.- GARRAIO PUBLIKO KOLEKTIBOA ARAUTZEN DUEN TASA 07-01-2019 | Fiscales 2019 ...

Ordenanza fiscal:06.20 2019

06.20.- TGIZARTE-LARRIALDI EGOERETARAKO ABEGI ETXEAK ERABILTZEKO ARAUTZEN DUEN TASA 07-01-2019 ...

Ordenanza fiscal:06.19 2019

06.19.- KONTROLIK GABEKO GANADUA BILTZEAGATIKO TASA 07-01-2019 | Fiscales 2019 ...

Ordenanza fiscal:06.18 2019

06.18.- IRAKASKUNTZA BEREZIENGATIKO TASA 07-01-2019 | Fiscales 2019 ...

Ordenanza fiscal:06.17 2019

06.17.- ANIMALIAK BILTZEKO ZERBITZUA ETA TXAKURREN ZERBITZUA EMATEAGATIKO TASA 07-01-2019 | ...