Expedientes Urbanisticos en TramitaciónEUSK

TÍTULO Nº EXPEDIENTE PUBLICACIONES PLAZO ALEGACIONES DOCUMENTACIÓN APROBACION...

Normativa municipal. Ordenanzas

Ordenantza Orokorrak:   1.- DIRU-LAGUNTZEI BURUZKO ORDENANTZA OROKORRA BEHIN BETIKO ONARTZEA   2.- ZIBISMOAREN ORDENANTZA, BIDE PUBLIKOA...

Plan:normativo:anual:2019

2019KO URTEKO PLAN ARAUEMAILEA Apirilaren 7ko 2/2016 Legeak, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoak eta apirilaren 2ko 7/1985 Legeak, Toki Araubidearen...

Participacion:Leioa:Deportivo

Leioako Udalak udalerrian kirol-eredu berri bat sortzeko beharra mahaigaineratu du. Denborak...

Contratos menores

En cumplimiento de lo establecido por el art. 63.4 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, se publica la presente relación de contratos menores adjudicados...

CONVOCATORIAS SUBVENCIONES 2018EUSK

2018.KO DIRU-LAGUNTZEN DEIALDIAK Zk. XEDEA OINARRIAK ESKARIA HASIERA DATA AMAIERA DATA ...