ADIERAZLE MOTA ADIERAZLEAK Valor
Jasotako informazio eskaeren bolumena -Jasotako informazio eskaeren kopurua guztira 0
  -Jasotako informazio eskaeren ehunekoa aurrez aurre/on line 0
  -Pertsona fisikoengandik/juridikoengandik jasotako informazio eskaeren ehunekoa 0
  -Jasotako informazio eskaera guztien gainean, emakumeek/gizonek egindakoen ehunekoa 0
  -Udalerrian edo udalerritik kanpo bizi direnengandik jasotako informazio eskaeren ehunekoa 0
  -Erantzuteko euskara/gaztelania aukeratzen dutenen eskaeren ehunekoa 0
Emandako erantzunen bolumena
-Emandako erantzun kopurua
 
0
  -On line emandako erantzunen ehunekoa 0
Jasotako eskaeren eta emandako erantzunen arteko erlazioa  -Jasotako eskaerekin alderatuta, emandako erantzunen ehunekoa 0
  -Informazio eskaeratzat hartu ez direlako, erantzun ez diren eskaeren ehunekoa (QRS dira) 0
  -Datuen Babeserako Legea urratzeagatik erantzun ez diren eskaeren ehunekoa 0
  -Hirugarrenen interesei kalte egiteagatik erantzun ez diren eskaeren ehunekoa 0
  -Udala erantzuteko erakunde egokia ez izateagatik erantzun ez diren eskaeren ehunekoa 0
Erantzun maila -Erantzun osoa izan duten erantzunen ehunekoa 0
  -Erantzun partziala izan duten erantzunen ehunekoa (eskatutako informazioaren %50 edo gehiago) 0
  -Erantzun partziala izan duten erantzunen ehunekoa (eskatutako informazioaren %50etik behera) 0
Funtzio honetan emandakoa Emandako orduak guztira 0
  Batez beste (ordu kopurua erantzun bakoitzeko) 0
Zerbitzuarekiko gogobetetzea