CESPECIAL:CUENTAS

KONTUEN BATZORDE BEREZIA Asteartea 08:00etatik a 11:00arte Mahaiburua Batzordeak Idazkaria

Comisiones informativas

Informazio Batzordeak kide anitzeko organo osagarria dira, eta beren helburua da Udalbtzat edo Tokiko Gobernu Batzordearen erabakipean dauden gaiak aztertu, informatu...

CI:ORGANIZACION

ANTOLAKUNTZA INFORMAZIO BATZORDEA Asteartea 08:00etatik a 11:00arte Antolakuntza Informazio Batzordeak hurrengo arloak barne hartzen ditu: Idazkaritza Gobernu...

Relación de puestos de confianza y salarios

Udalbatzaren soldata-taula 2019-2023 agintaldia Kargua Arduraldi Erregimena Ordainsari garbia ...

Herrigune::Semana Movilidad

Semana de la Movilidad 2019   Leioa, Semana Europea de la Movilidad, 20, 21...

CPP:OF:SERVICIOS:SOCIALES

GIZARTE ZERBITZUAK EMATEAGATIKO TASA ARAUTUKO DUEN ZERGA ORDENANTZAREN ALDEZ AURREKO GALDEKETA PUBLIKOA Kontu-hartzailetzako Administrazio Orokorreko...

esquema estudios de detalle EUS

HIRIGINTZAKO ANTOLAMENDUAREN PLANGINTZA, KUDEAKETA ETA EXEKUZIOAREN ERREGISTROA: XEHETASUN AZTERKETAK XEHETASUN AZTERKETAK ...

esquema planes parciales EUSK

HIRIGINTZAKO ANTOLAMENDUAREN PLANGINTZA, KUDEAKETA ETA EXEKUZIOAREN ERREGISTROA: PLAN PARTZIALAK PLAN PARTZIALAK ZENBAKETA TITULUA BEHIN...

Normativa municipal. Ordenanzas

Ordenantza Orokorrak:   1.- DIRU-LAGUNTZEI BURUZKO ORDENANTZA OROKORRA BEHIN BETIKO ONARTZEA 2.- ZIBISMOAREN ORDENANTZA, BIDE PUBLIKOA NOLA ERABILI...

Compatibilidad cargos con actividades privadas e indemnizaciones

Karguen eta jarduera pribatuen arteko bateragarritasuna eta kalte-ordainak BATERAGARRITASUNA   INTERESADO CARGO...