comisión informativa etiketa duen edukia.

Comisión informativa. REGIMEN INTERIOR

Barne araubideko informazio batzordea Asteartea 18:00 Mahaiburua Titularra: Arantxa Díaz de Jungitu Tudanka ...

Comisión informativa. PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO, FORMACIÓN Y EMPLEO

Ekonomia sustapen eta garapen, prestakuntza eta enpleguko informazio batzordea Asteazkena Mahaiburua Titularra: Fco. Javier...

Comisión informativa. EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Hezkuntza eta partaidetzako informazio batzordea Asteazkena 18:00 Mahaiburua Titularra: Enara Díez Oyarzun ...

Comisión informativa. HACIENDA, PATRIMONIO Y ESPECIAL DE CUENTAS

Ogasuneko informazio batzordea, ondare eta kontuetako berezia Asteartea 18:30 Mahaiburua Titularra: Idoia Blasco Cueva ...

Comisión informativa. CULTURA, DEPORTES, JUVENTUD Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA

Kultura, kirol, gazteria eta hizkuntza politikako informazio batzordea Asteazkena 19:00 Mahaiburua Titularra: Estíbaliz Bilbao...