2013ko ekainaren 27ko Osoko bilkuran onartu zen Udal Araudi Organikoak ezartzen duen arabera
"Udalean ordezkaritza duten eta gobernu taldekoek ez diren talde politikoetako ordezkari banak parte hartu ahal izango du kontratazio administratiboko mahaietan, hitz egiteko eskubidearekin baina botorik gabe"

Anolaketa orokorra: 2009.12.22-465 Tokiko Gobernu Batzordea
Talde politikoen izendapenak: 2015.09.24ko Bilkura – 7. zk.

Mahaiburua

Titularra:
 • Alkatea
Ordezkoa:
 • Alkateak eskuordetutako zinegotzia

Batzordeak

Titularra:
 • Udal idazkaria
 • Kontu hartzailea
 • Saileko teknikari bat
 • Saileko teknikari bat
 • Jose Ignacio Vicente Martínez (botorik gabe)
 • Aritz Tellitu Zabala (botorik gabe)
 • Xabier Olabarrieta Arnaiz (botorik gabe)
Ordezkoa:
 • Eskuordetutako funtzionarioa
 • Eskuordetutako funtzionarioa
 • Eskuordetutako funtzionarioa
 • Eskuordetutako funtzionarioa
 • Rubén Belandia Fradejas (Esnatu Leioa)
 • Jokin Ugarte Egurrola (EH Bildu Leioa)
 • Jazael Martínez Esteban (Grupo Popular de Leioa)

Idazkaria

Titularra:
 • Funtzionarioa