818 Dekretua, 2018ko martxoaren 21eko.

Mahaiburua

Titularra:
  • Alkatea
Ordezkoa:
  • Eskuordetzen duen zinegotzia

Batzordeak

Titularra:
  • Idazkari Nagusia
  • Udaleko Kontu-hartzailea
Ordezkoa:
  • Idazkari nagusia ordezkatzeko dekretuaren araberakoa.
  • Udaleko kontu-hartzailea ordezkatzeko dekretuaren araberakoa.

Idazkaria

Titularra:
  • Kontratazioaren ardura duen administrazio bereziko teknikari letradua.
Ordezkoa:
  • Kontratazioaren ardura duen administrazio bereziko teknikari letradua ordezkatzeko dekretuaren araberakoa.