818 Dekretua, 2018ko martxoaren 21eko.

Presidente

Titular:
  • Alkatea
Suplente:
  • Eskuordetzen duen zinegotzia

Vocales

Titular:
  • Idazkari Nagusia
  • Udaleko Kontu-hartzailea
Suplente:
  • Idazkari nagusia ordezkatzeko dekretuaren araberakoa.
  • Udaleko kontu-hartzailea ordezkatzeko dekretuaren araberakoa.

Secretario

Titular:
  • Kontratazioaren ardura duen administrazio bereziko teknikari letradua.
Suplente:
  • Kontratazioaren ardura duen administrazio bereziko teknikari letradua ordezkatzeko dekretuaren araberakoa.