ZERGA

ORDAINTZEKO EPEA

Ondasun higiezinen gaineko zerga (OHZ)

 Irailaren 15etik azaroaren 1era

Aktibitate ekonomikoen gaineko zerga (AEZ)

 Irailaren 15tik urriaren 11ra

Trakzio mekanikodun ibilgailuen gaineko zerga

 Apirilaren 15tik maiatzaren 31ra

Zaborrak biltzeko tasa

Hiru hileko epeak

Estolderia tasa

Hiru hileko epeak

Kiroldegiko zerbitzuak emateko tasa

Martxoaren 9etik apirilaren 30era

Espaloiko pasabideen tasa (ibiak)

Martxoaren 9etik apirilaren 30era

Tasa Ocupación vía pública con mesas y sillas (Terrazas)

Ekainaren 15tik – abustuaren 2ra

ORDAINKETA NAHIERAN

Ordainketa bakarrean

Irailaren 15ean

SEI HILEKO ORDAINKETA NAHIERAN 

Ordainketa bitan banatuta

1. ordainketa ekainaren 15ean

2. ordainketa abenduaren 15ean

HIRU HILEKO ORDAINKETA NAHIERAN 

Lau ordainketetan banatuta

1.ordainketa martxoaren 15ean

2. ordainketa ekainaren 15ean

3. ordainketa irailaren 15ean

4. ordainketa abenduaren 15ean

 

BI HILEKO ORDAINKETA NAHIERAN 

Sei ordainketetan banatuta

1. ordainketa martxoaren 15ean

2. ordainketa maiatzaren 15ean

3. ordainketa uztailaren 15ean

4. ordainketa irailaren 15ean

5. ordainketa azaroaren 15ean

6. ordainketa abenduaren 15ean

HILEKO ORDAINKETA NAHIERAN

Hamar ordainketetan banatuta

1. ordainketa martxoaren 15ean

2. ordainketa apirilaren 15ean

3. ordainketa maiatzaren 15ean

4. ordainketa ekainaren 15ean

5. ordainketa uztailaren 15ean

6. ordainketa abuztuaren 15ean

7. ordainketa irailaren 15ean

8. ordainketa urriaren 15ean

9. ordainketa azaroaren 15ean

10. ordainketa abenduaren 15ean