Herri Kontuen Euskal Epaitegia (HKEE)

Euskal Sektore Publikoaren finantza eta kontularitzako jarduerak fiskalizatzen dituen organo gorena da. Zuzenean Eusko Legebiltzarraren mendekoa da, honek izendatzen baititu bertako kideak eta honen aurrean aitortu behar baititu kontuak; ordea, Legebiltzarrarekiko berekiko ere, burujabetasunez dihardu.

Informazio gehiago: http://web.tvcp.org/eu/

HKEE TOKIKO ERAKUNDEAK 2014

1997ko fiskalizazio txostena

2008ko fiskalizazio txostena

HKEE Tokiko Erakundeak 2011

HKEE Tokiko Erakundeak 2012

HKEE TOKIKO ERAKUNDEAK 2013