Azpiegituretako inbertsioa

Adierazlea Balioa
Azpiegituretako inbertsioa biztanle bakoitzeko (Ekitaldiko gastuak azpiegituretako inbertsioan/ biztanle kop.)   44,58€

 

Hirigintzatik eratorritako diru-sarreren proportzioa

Adierazlea Balioa
Ondasun Higiezinen gaineko Zergagatiko diru-sarrerak (Ondasun Higiezinen gaineko Zergagatiko diru-sarrerak/ Diru-sarrera guztiak)
totales) 
9,91€
Jarduera Ekonomikoen gaineko gaineko Zergagatiko diru-sarrerak (Jarduera Ekonomikoen gaineko gaineko Zergagatiko diru-sarrerak/ Diru-sarrera guztiak)
5,43€
Gainbalioaren gaineko Zergagatiko diru-sarrerak (Gainbalioaren gaineko Zergagatiko diru-sarrerak/ Diru-sarrera guztiak)   1,09€
Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zergagatiko diru-sarrerak (Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zergagatiko diru-sarrerak /Diru-sarrera guztiak)
0,86€
Hirigintza Lizentziengatiko diru-sarrerak (Hirigintza Lizentziengatiko diru-sarrerak /Diru-sarrera guztiak)   0,13€
Gordailuen Interesengatiko diru-sarrerak (Gordailuen Interesengatiko diru-sarrerak /Diru-sarrera guztiak)   0,50€
Besterentzeengatiko diru-sarrerak (Besterentzeengatiko diru-sarrerak /Diru-sarrera guztiak)  4,23€