1.- Gazteentzako lokalen gida

Gazteentzako lokalen segurtasuna eta bizikidetasuna hobetzeko proiektuaren lehenengo fasean, Leioako Udalak guztira gazteen 60 lokal erroldatu zituen udalerrian. Horren bitartez gazteek tokiko administrazioarekin partaidetza handiagoa izatea eta halako lokal-moten nahiz erabiltzaileen datu-basea egitea lortu ziren. Ondoren, segurtasunaren plana eta protokoloa gauzatzea zen helburu. Horretarako, lokal horien bizilagunen partaidetza izan zen.

Erroldaz gain, gazteen aisialdia eta astialdia erabiltzeko moduaz ezagutzen saiatu zen eta, xede horrez, oinarritzat hartu zen lokal pribatu mota horien erabilera. 1.579 galdeketa egin ziren udalerriko 11 ikastetxeetan eta Aterpe Leioa Gaztegunean. Halaber, Udaltzaingoaren laguntza izan zen, gazteen lokalak identifikatzeko.

Lehenengo fasearen ondorioz, Leioako gazteen 60 lokalei buruzko errolda osoa lortu zen, beren ezaugarri berezi guztiekin, gazteek lagundu zutelako. Gehienek (%94,83) parte hartu nahi izan zuten lan horretan.

Erabiltzaileak eta lokalak identifikatu zirenean, proiektuaren bigarren faseari ekin zitzaion, hain zuzen ere, bizikidetasuna kudeatzeari. Aldi berean, errolda eguneratu zen. Bigarren fasean, besteak beste, gazteei gazteentzako lokalei buruzko gaien berri eman zitzaien. Aurrekoaren harira, lokalak erabiltzeko gomendioen gida egin zen eta segurtasunari nahiz bizikidetasunari dagozkion alderdiak lantzen ditu. Gainera, laguntza eskaini eta gida hedatu zen.

Udal-sare guztiak lokalen egoerarekiko erantzun koordinatu eta bateratua izateko, nahasitako arlo nagusiekin adostutako protokoloa burutuko da. Halaber, aldeen artean gatazka sortzen duten egoeretan esku hartuko da.

Azkenik, bigarren fase honekin udal-ekitaldietan nerabeen partaidetza dinamizatu eta Udalaren eta gazteen artean komunikazio-bideak bideratu nahi dira. "Lokaletako" pertsonak dinamizatzea gazteen esketik jaio zen. Dibertsioa sustatzen duten aisialdiko eta astialdiko jarduerak eskatzen dituzte. Horien inguruan egiten duten erabilera egokia ikusteko eta sormena sendotzeko interesarekin elkartzen da eta bide horretatik topaketak, ikastaroak edota jarduerak antolatzen dira.
 

2.- Ipuin-kontaketan prestakuntza

Leioak ikasturte honetan hitzaren zuhaitzari dagokion hirugarren kapitulua idazten du. Ekimena Udalak eta Geuz Gatazkak Eraldatzeko Unibertsitate Zentroak bultzatzen dute eta ipuin-kontalariak izan nahi duten pertsonei prestakuntza ematean datza, gero istorioak kontatzera ikastetxeetara joan daitezen.

Marina Aparicio aktoresa profesionala boluntarioak prestatzeaz arduratzen da eta, gero, joan den urteko ipuin-kontalarien taldeari elkartzen zaizkio eta guztiek elkarren artean jarraitzen dute teknika hobetzen. Azkeneko edizioan 18 ipuin-kontalari egon ziren eta sei ikastetxetan 27 saio egin zituzten. Beraz, gutxi gorabehera 6 eta 7 urteko 235 haurrek proiektuaz gozatu ahal izan zuten.
Informazio guztia: www.ipuinkontaketak.tk

3.- Bizikidetzeko ikus-entzunezkoen kontakizun laburrak

Leioako Udaleko Hezkuntza Sailak "bizikidetzeko ikus-entzunezkoen kontakizun laburrak" lehiaketa antolatzen du 12 eta 17 urte bitarteko gazteentzat. Partaideek 3 edo 4 pertsonen taldeetan dihardute eta ikus-entzunezkoen pieza laburra, kontakizun txikia, alegia, egiten dute. Iraupena ez da minutu batera iristen. Gaia gure gizarteko talde edo kolektibo batzuk diskriminatzen dituzten aurreiritziak eta estereotipoak desmuntatu edo eragozteko hautazko mezuak sortzea da.
Gero, Leioako gaztegunean 3 orduko lantegi bat egiten da lehiatu nahi duten pertsona interesdunei ideiak, tresnak eta grabaketa-trikimailuak eskaintzeko  Partaidetza borondatezkoa da.

Más información »
 

4.- Hiri Antolamenduko Plan Orokorra egiteko Kontseilu Aholkularia

Leioako Hirigintza Plangintzarako Kontseilu Aholkularia 2009. urtean osatu zen hirigintza-plangintzan gizarte- eta ingurumen-eragile interesdunentzat Udalaren informazio- eta eztabaida-gune bezala. Berez lege-nortasunik ez duen tokiko organoa da, kontsulta- eta eztabaida-gunea baizik, egiturazko antolamenduaren hirigintza-planak formulatu, izapidetu eta onartzeko prozesuari buruz gizartearen hitzartze-funtzioak betetzeko.

5.- Euskararen Kontseilu Aholkularia

Udalak euskararen normalizaziorako lanean diharduten talde eta erakunde guztiei eztabaida-gune honetan parte hartzeko gonbita luzatzen die. Euskararen Erakundearen bitartez Leioako Udalaren mendeko aholkularitza-organoa da.

Aholkularitza-kontseilua euskararen normalizazioan udalerrian lan egiten duten erakunde, talde, kolektibo, publiko edo pribatu, guztietako ordezkarien topaketa-gunea izateko sortu zen. Erakunde guztien ekintzak eta proposamenak ezagutu eta koordinatzeko eztabaida-gunea izan nahi du.
 

6.- Jaietako Batzordeak

Leioako auzoetan jaietako batzordeak eratzen dira. Horiei udal-aurrekontu bat esleitzen zaie eta beraiek egituratzen dute auzoko jai-egitaraua, behar eta gustuen arabera. Udalak osasunaren eta bizikidetasunaren eskakizunei buruzko arau guztiak betetzen dituztela egiaztatzen du eta egitaraua ontzat eman ere bai.

7.- PERCO (Merkataritza Suspertzeko Plana)

PERCOren xedea Leioan sektore tertziarioaren egungo egoera diagnostikatzea eta koherentziazko ekintza-proposamenak egitea da, hori guztia epe laburrean (2013. urtean) eta ertainean (hurrengo hiru urteetan) merkataritzaren kokagunea hobetzeko.

Herrigunea

Auzoz auzo, espazio publiko eta erkideetan, leioarren aniztasuna kontuan hartuta, erronkez nahiz nahiez baliaturik eta erantzukizuna partekatuz, autonomia pertsonala bultzatuz eta adostutako jolas-arauekin… hala goaz eraiki eta garatzen Herrigune Leioa.

Proiektu politikoa da eta erkidegotik taldearen garapena onartzen du.
Hezkuntza-proiektua da eta guztion ikaste-ingurune bezala espazio bateratua bilatzen du.
Erkidegoaren proiektua da eta nortasun partekatu bezala ikastearekin garapen pertsonala eta kolektiboa bilatzen du.
Laburbilduz, Herrigune Leioa lanaren eremu eta tresna desberdinak dituen proiektua da:

http://herrigune.org/acciones/?page_id=7&lang=es
Bideoa: https://www.youtube.com/watch?v=ixye1MW09JQ