Udalbatzaren Osoko Bilkura

Zinegotzi guztiek osatua eta Alkatearen presidentetzapean, Udalaren jarduera ildoak ezartzen ditu eta gairik garrantzitsuenei buruzko erabakiak hartzen ditu. Osatze, planifikazio, arautze eta funtzio betearazlearen fiskalizazio lanak burutzen ditu.

Udalbatzaren Osoko Bilkurak, hauteskunde legearen arabera osatu ondoren, honako funtzio hauek ditu:
a) Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/85 Legeak ematen dizkionak; apirilaren 18ko 781/1986 Legegintzazko Errege Dekretuz onartuta dagoen aurreko Legeko testu bateginekoak; eta Tokiko Araubidean, onartuta dauden gainerako Lege eta Araubideek ematen dizkiotenak.
b) Sektoreetako gainerako Lege eta Arauek ematen dizkiotenak.
c) Udal Araudi Organikoak ematen dizkionak.

Bilkuren erregimena

Bilkurak publikoak dira eta hiru mota daude:

  • Ohikoak: hilean behin egiten dira, hileko azken ostegunean, 8:30etan, jaieguna ez bada edo Alkate Udalburuak, behar izanez gero, ez badu arrazoirik ikusten data aldatzeko. Abuztuan ez dago bilkurarik, eta baliogabea da, baita ere, Udalaren gainerako kide anitzeko organoen kasuan.
  • Ezohikoak: Udalbatzaren Osoko Bilkurak egingo dira Alkateak hala erabakitzen duenean, edo bestela, Udalbatzaren kideen legezko kopurutik, gutxienez, laurdenak erabakitzen duenean. Zinegotzi batek ere ezin izango du urtero hiru bilera baino gehiago eskatu (urte naturala, kargua hartzen duen egunetik zenbatzen hasita).
    Ezohiko bilkura izango da, baita ere, eratze bilkuraren ondorengo 30 eguneko epearen barruan deitu eta batu behar den osoko bilkura. Bilkura horren helburuak izango dira Osoko Bilkuren aldizkakotasunaz eta ordutegiaz; Informazio Batzordeak sortu eta osatzeaz; eta Osoko Bilkuraren eskumena diren kide anitzeko organoetarako, udalbatzaren kideen artean, ordezkariak izendatzeaz erabakia hartzea; eta Alkatearen ebazpenak ezagutzea gai hauen gainean: Alkateordeen izendapena, Gobernu Batzordearen osaera, informazio batzordeen presidenteak eta eskuordetzeak.
    Ezohiko bilerak izango dira, baita ere, zinegotziek Alkatearen aurka aurkez dezaketen zentsura-mozioa tramitatu eta horren inguruan botoak ematea xede dutenak. Hori guztia, Hauteskundeen Araubide Orokorrari buruzko 5/85 Legearen 197. artikulua aplikatuta, 8/99 Legeak eman zion idazkeraren arabera.
  • Premiazko ezohikoak: Ezohiko bilerak urgentziaz egin daitezke, aztertu beharreko gaia edo gaiak premiazkoak izateagatik, Alkateak ezin duenean ezohiko bilerarako deialdia egin bi egun baliodunen aurrerapenez. Aurrerapen hori ezartzen du, hain zuzen ere, apirilaren 2ko 7/85 Legearen 46.2.b) artikuluak.
color EAJ-PNV
color EH BILDU
color PSE-EE (PSOE)
color ELKARREKIN LEIOA-PODEMOS/EZKER ANITZA-IU/EQUO Berdeak
color PP
Irudia Mikel Abascal Somocueto
Irudia Mikel Abascal Somocueto

Mikel Abascal Somocueto

Euzko Abertzaleak

Datos de contacto

Mezu elektronikoak:

mabascal@leioa.net


Irudia Arantza Díaz de Jungitu Tudanka
Irudia Arantza Díaz de Jungitu Tudanka

Arantza Díaz de Jungitu Tudanka

Euzko Abertzaleak

Datos de contacto

Mezu elektronikoak:

ajungitu@leioa.net


Irudia Ugaitz Zabala Gomez
Irudia Ugaitz Zabala Gomez

Ugaitz Zabala Gomez

Euzko Abertzaleak

Datos de contacto

Mezu elektronikoak:

uzabala@leioa.net


Irudia Iban Rodriguez Etxebarria
Irudia Iban Rodriguez Etxebarria

Iban Rodriguez Etxebarria

Euzko Abertzaleak

Datos de contacto

Mezu elektronikoak:

iretxebarria@leioa.net


Irudia Estibaliz Bilbao Larrondo
Irudia Estibaliz Bilbao Larrondo

Estibaliz Bilbao Larrondo

Euzko Abertzaleak

Datos de contacto

Mezu elektronikoak:

ebilbao@leioa.net


Irudia Xabier Losantos Omar
Irudia Xabier Losantos Omar

Xabier Losantos Omar

Euzko Abertzaleak

Datos de contacto

Mezu elektronikoak:

xlosantos@leioa.net


Irudia Marta Alvarez Oiarbide
Irudia Marta Alvarez Oiarbide

Marta Alvarez Oiarbide

Euzko Abertzaleak

Datos de contacto

Mezu elektronikoak:

malvarez@leioa.net


Irudia Luis Miguel Lapeña Moreno
Irudia Luis Miguel Lapeña Moreno

Luis Miguel Lapeña Moreno

ELKARREKIN PODEMOS-ESNATU LEIOA (Podemos, Ezker Anitza-IU, EQUO Berdeak)

Datos de contacto

Mezu elektronikoak:

lmlapena@leioa.net


Irudia Mª Dolores Lozano Muñoz
Irudia Mª Dolores Lozano Muñoz

Mª Dolores Lozano Muñoz

ELKARREKIN PODEMOS-ESNATU LEIOA (Podemos, Ezker Anitza-IU, EQUO Berdeak)
Irudia José Ignacio Vicente Martínez
Irudia José Ignacio Vicente Martínez

José Ignacio Vicente Martínez

ELKARREKIN PODEMOS-ESNATU LEIOA (Podemos, Ezker Anitza-IU, EQUO Berdeak)

Datos de contacto

Mezu elektronikoak:

jivicente@leioa.net


Irudia Jokin Ugarte Egurrola
Irudia Jokin Ugarte Egurrola

Jokin Ugarte Egurrola

EH-Bildu Leioa

Datos de contacto

Mezu elektronikoak:

jugarte@leioa.net


Irudia Mª Jose Peleteiro Ramos
Irudia Mª Jose Peleteiro Ramos

Mª Jose Peleteiro Ramos

EH-Bildu Leioa

Datos de contacto

Mezu elektronikoak:

mjpeleteiro@leioa.net


Irudia Asier Izquierdo Aguilera
Irudia Asier Izquierdo Aguilera

Asier Izquierdo Aguilera

EH-Bildu Leioa

Datos de contacto

Mezu elektronikoak:

aizquierdo@leioa.net


Irudia Imagen de Eguzkiñe Agirre Velasco
Irudia Imagen de Eguzkiñe Agirre Velasco

Eguzkiñe Agirre Velasco

EH-Bildu Leioa
Irudia Fco. Javier Atxa Arrizabalaga
Irudia Fco. Javier Atxa Arrizabalaga

Fco. Javier Atxa Arrizabalaga

Euzko Abertzaleak

Datos de contacto

Mezu elektronikoak:

jatxa@leioa.net


Irudia Julen Capetillo Aranburu
Irudia Julen Capetillo Aranburu

Julen Capetillo Aranburu

Euzko Abertzaleak

Datos de contacto

Mezu elektronikoak:

jcapetillo@leioa.net


Irudia Juan Carlos Martinez Llamazares
Irudia Juan Carlos Martinez Llamazares

Juan Carlos Martinez Llamazares

Socialistas Vascos

Datos de contacto

Mezu elektronikoak:

jcmartinez@leioa.net


Irudia Enara Diez Oyarzun
Irudia Enara Diez Oyarzun

Enara Diez Oyarzun

Socialistas Vascos

Datos de contacto

Mezu elektronikoak:

ediez@leioa.net


Irudia Pedro Arceredillo Buruaga
Irudia Pedro Arceredillo Buruaga

Pedro Arceredillo Buruaga

Socialistas Vascos

Datos de contacto

Mezu elektronikoak:

parceredillo@leioa.net


Irudia Maria Teresa Alvaro Gómez del Pulgar
Irudia Maria Teresa Alvaro Gómez del Pulgar

Maria Teresa Alvaro Gómez del Pulgar

Socialistas Vascos
Irudia Jazael Martinez Esteban
Irudia Jazael Martinez Esteban

Jazael Martinez Esteban (2019ko azaroaren 13tik uko egin zuen)

Grupo Popular Leioa