Udalbatzaren soldata-taula 2019-2023 agintaldia
Kargua Arduraldi Erregimena Ordainsari garbia
Alkatea Erabatekoa 71.199,94€
Lehen alkateorde eta bozeramailea Erabatekoa 60.519,90€
Bigarren alkateordea Partziala 30.260,02€
Hirugarren alkateordea Erabatekoa 60.519,90€

 

Talde politikoentzako diru-kopurua
Kontzeptua Zenbatekoa
Diru-kopuru finkoa / hilean 625,00€
Zinegotzi bakoitzeko diru-kopurua/hilean 195,00€

 

Kalte-ordainak eta udalbatzako kideen bertaratzeak 
Informazio batzorde eta kide anitzeko organoetara joatea  Zenbatekoa
Informazio Batzordera edo Tokiko Gobernu Beatzordera joatea 75,00€
Erakunde Autonomoen Artezkaritza Organoetara  joatea 75,00€

 

Osoko Bilkuretara joatea Zenbatekoa
Ohiko Bilkura 450,00€
Ezohiko Bilkura 90,00€

 

*OHARRA: Arduraldia duten zinegotziek ez dute bestelako dietarik kobratzen.