Zerbitzuak kontratatzeko prozedura

  • Kontratazio Mahaien osaera, izendapen modu eta deialdiei buruz informatzen da
  • Kontratazio Mahaien aktak argitaratzen dira
  • Lehiaketen deialdi edo irekitzea ezagutzera ematen da webgunean, lizitazioen arabera
  • Lizitazioen ebazpenean, irabazleak (esleipendunak) eta aukeratu ez direnak argitaratzen dira, baita esleipenaren arrazoiak ere

Hornitzaile eta kontratistekiko harreman eta operazioak

  • Udalak dituen esleipendun eta kontratista garrantzitsuenen zerrenda edota operazioen zenbatekoa
  • Udalak dituen hornitzaile garrantzitsuenen zerrenda edota operazioen zenbatekoa