Obra publikoen iragarki eta lizitazioak

 • Udalaren hirigintza kudeaketa gaian indarrean dagoen araudiari buruzko informazio zehatza argitaratzen da
 • Obra publiko garrantzitsuenen proiektu, plegu eta lizitazio irizpideak argitaratzen dira
 • Obra garrantzitsuenen proiektuetan egindako aldaketak argitaratzen dira

Hirigintzako birkalifikatze eta esleipenei buruzko erabakiak

 • Udalaren Hirigintza Hitzarmenei buruzko informazio zehatza argitaratzen da (PDF)
 • Lurzoruaren erabilera eta xedeei buruzko Plan partzialen informazio zehatza argitaratzen da

Hirigintza eta obra publikoei buruzko adierazleak

 • Biztanle bakoitzeko inbertsioa azpiegituretan (€)
 • Hirigintzako diru-sarrerak diru-sarreren aurrekontuaren arabera (%)
 • Hirigintzako gastuak guztirako gastuen arabera (%)

Aurkezten direnei, eskaintzei eta ebazpenei buruzko informazioa

 • Obra publikoen lizitaziora aurkeztu diren enpresen zerrenda argitaratzen da
 • Hirigintza-lan garrantzitsuenak egin dituzten enpresen izena argitaratzen da

Hirigintza Antolamenduko Planak eta hirigintza-hitzarmenak

 • Webgunean, Hirigintzari buruzko atala dago ikusgai
 • Hiri Antolamendurako Plan Nagusia (HAPN) argitaratuta dago webgunean
 • HAPN xehatzen duten mapa eta planoak argitaratzen dira webgunean
 • HAPNren aldaketa onetsiak argitaratzen dira webgunean (eta argitaratuta uzten dira)

Obren betearazpenaren jarraipen eta kontrola

 • Bidean dagoen azpiegitura obra garrantzitsuenen informazio zehatza ematen da (obraren helburuak eta udal arduraduna; kontratista arduradunak; aurrekontuaren zenbatekoa; betearazpen-aldia)
 • Udal obra garrantzitsuenetarako (500.000 eurotik gora) aurreikusten den amaiera data zehatza argitaratzen da, edo hasiera data zehatza eta obra horien betearazpen-aldia
 • Aldizka (sei hilerik behin, gutxienez), egindako azpiegitura-obren gaineko informazioa argitaratzen da, edota betearazi gabe egonik, onartuta daudenei buruzkoa (txostenak, jakinarazpenak, prentsa-oharrak, e.a.)