Hautatutako kargu eta Udal langileei buruzko informazio instituzionala

 • Alkatearen eta zinegotzien datu biografikoak aipatzen dira
 • Alkatearen eta zinegotzien helbide elektronikoak aipatzen dira
 • Alkatearen eta zinegotzien soldata edo ordainsariei buruzko informazioa zehazten da
 • Udaleko konfiantzazko karguen (lanpostuen) zerrenda argitaratzen da, baita horien ordainsarien zenbatekoa, banaka edo kolektiboa
 • Tokiko Araubidearen Oinarriei buruzko Legeak jasotzen duen Jarduera eta Ondasunen Erregistroa argitaratu eta jartzen da herritarren eskura
 • Udaleko lanpostuen zerrenda osoa argitaratzen da
 • Langileak hautatzeko prozesuei buruzko informazioa argitaratzen da (oinarriak eta Epaimahaiko kideak, onartu eta baztertuen zerrendak, azterketak, e.a.)

Antolakuntza eta ondareari buruzko informazioa

 • Gobernu Organo desberdinak eta beren funtzioak aipatzen dira
 • Gobernu Organoen helbide elektronikoak adierazten dira
 • Erakunde deszentralizatu, erakunde instrumental eta udal sozietateen oinarrizko datuak adierazten dira, baita horien webguneen estekak ere
 • Erakunde deszentralizatu, erakunde instrumental eta udal sozietateen langile-zerrenda osoak argitaratzen dira
 • Udal Zerbitzuen Kartak existitzen dira eta horietaz informatzen da, baita horietan jasota geratzen diren konpromisoen betetze-maila ere (Gizarte Zerbitzuak eta Udal Artxibategia)
 • Onetsita daude eta argitaratzen dira Tokiko Agenda 21 eta Udalaren Plan Estrategikoa (edo Mapa Estrategikoa)
 • Jabetzako eta alokatuta dauden higiezinen (bulegoak, lokalak, e.a.), okupatuta edota Udalari esleituta, zerrenda argitaratzen da
 • Udaleko ibilgailu ofizialen (jabetzakoak edo alokatuak) kopurua argitaratzen da
 • Balio historiko-artistikoa edota balio ekonomiko handia duten Udalaren ondasun higigarrien zerrenda argitaratzen da
 • Udalaren Ondasun eta Eskubideen Inbentarioa argitaratzen da

Udal arau, erakunde eta araudie buruzko informazioa

 • Udalaren Osoko Bilkurak egin aurreko gai-zerrendak
 • Osoko Bilkuren aktak
 • Udalbatzaren erabakiak
 • Tokiko Gobernu Batzordearen erabakiak
 • Udal ordenantza eta araudiak argitaratzen dira
 • Udalaren "Gobernu Onerako Kode Etikoa" existitu eta argitaratzen da