HIRIGINTZAKO ANTOLAMENDUAREN PLANGINTZA, KUDEAKETA ETA EXEKUZIOAREN ERREGISTROA: PLAN PARTZIALAK

FA - Foru Agindua
UOB - Udal Osoko Bilkura
UGB - Udal Gobernu Batzarra
D - Dekretu